Serveis que oferim

 

Disposem de quatre plantes de reciclatge i valorització de ferralla i altres materials fèrrics.

 

Valoració i compra de ferralla i metalls

Reciclatge de material ferrític en totes les seves varietats. Comprem tot tipus de material fèrric: xatarra industrial, bigues, maquinària, ferro colat, viruta, etc.

Comprem tot tipus de metalls no fèrrics pel seu posterior reciclatge i valorització: aluminis, coure, llautó, zinc, plom, bronze, etc.

 

Desmuntatge, desballestament i demolició

Ens encarreguem de tot el procés de desmuntatge, desballestament o demolició de qualsevol tipus d’instal·lacions.

Fem la selecció i valorització dels residus aprofitables resultants d’aquests desballestaments (maquinària, eines, dipòsits, ferralla, metalls…)

Valoració, gestió i reciclatge de RAEEs

Els RAEEs són els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs). Aquesta mena de residus han de tractar-se en un gestor autoritzat.

Una de les vies de valorització és la segregació mitjançant el desmuntatge dels diferents materials que els componen (plàstics, vidres, metalls, etc.)

Valoració i gestió de residus industrials

Fem la gestió  de valorització, reciclatge i recuperació de tot tipus de residus industrials (plàstics, fustes, cartró…)

Comptem també amb el certificat UNE-EN 15713:2010 per dur a terme treballs de destrucció confidencial de tot tipus de materials (roba laboral, documentació, EPIs…) en qualsevol suport.

Residus perillosos

Les nostres plantes són Centre de Recollida i Transferència (CRT) de residus perillosos. Ens encarreguem del transport i emmagatzematge de residus com olis, productes químics i dissolvents…

Es considera residu perillós aquell que conté substàncies que representen un risc per a la salut de les persones i el medi ambient.

Contacta amb nosaltres

Planta Artés

Ctra. Manresa-Artés, BV-4512, km 4.4

08271 Artés

Telf. (+34) 93 820 21 86

Mail: artes@descat.cat

Planta La Serreta

Turó de la Serreta

08271 Artés

Telf. (+34) 93 744 97 08

Mail: serreta@descat.cat

Planta Masies Voltregà

c/ Torrent Faraó, 46

Pol. Ind. Can Valentí

08509 Les Masies de Voltregà

Telf. (+34) 93 857 26 89

Mail: osona@descat.cat

Planta Rubí

Av. La Llana, 111

Pol. Ind. La Llana

08191 Rubí

Telf. (+34) 93 733 77 00

Mail: valles@descat.cat