Notícies

Servei mòbil de recollida de ferralla i metalls

Furgoneta comercial DesCat recollida ferralla i metalls

Per facilitar i incentivar el reciclatge de la ferralla i els metalls, a DesCat hem incorporat un servei mòbil de recollida de materials poc voluminosos, els quals són valoritzats i posteriorment recuperats a les nostres plantes especialitzades, suposant un benefici tant per al client com per al medi ambient.

Un comercial visita els clients per valoritzar els residus i, si s’escau, recollir-los i transportar-los a les nostres plantes, facilitant i agilitzant tot el procés. Aquest servei està dirigit a professionals com per exemple tallers mecànics, instal·ladors de calderes, botigues d’informàtica, autònoms que tenen tallers d’aluminis, electricistes…

D’entrada, la recollida s’està introduint al Vallès i la zona metropolitana, encara que també realitzem serveis a la comarca d’Osona, on també disposem de plantes de recuperació.