Residus Autoritzats

DesCat disposa de les següents autoritzacions en el tractament de residus.

Descripció Codis cer
METALLS FÈRRICS (ferralles, retalls, filferro, Motors, ferro colat, xapa vella, bigues, …) 160117, 120101, 191001, 191202, 170405, 160112
METALLS NO FÈRRICS (alumini, coure, llautó, bronze, plom, estany, …) 160118, 120103, 191002, 191203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 090107, 170407, 200140
VFU DESCONTAMINAT 160106
CABLES 170411
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE’S) 160214, 200136
PAPER I CARTRÓ 200101, 191201, 030308
PLÀSTIC I CAUTXÚ (pneumàtics) 191204,160103, 200139, 120105, 160119, 020104, 070213, 170203
FUSTA, PALETS i SERRADURES 191207, 200138, 150103, 030301, 170201, 030105
VIDRE 200102, 101112, 160120, 170202, 191205, 101103
TEXTIL 200111, 200110, 150203
ENVASOS 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 160505
RUNA 170904, 170107, 170604
MESCLA DE RESIDUS MUNICIPALS 200199, 200302, 200307, 200399, 200203, 200301, 191212
PODA 030101, 020103, 020107, 200201
PILES I ACUMULADORS 030101, 020103, 020107, 200201
BATERIES 200133, 200134
FRIGORÍFICS 200123, 200135
AEROSOLS 160504, 160505