Recollida i Transport

DesCat, conscient que cada client té unes necessitats i disponibilitat d’espai diferents, ofereix opcions personalitzades per a cada recollida de ferralla i metalls. Amb aquesta finalitat, l’empresa disposa de contenidors amb capacitats des d’1m3 fins a 40 m3. D’aquesta manera, els clients de DesCat reben un servei flexible i adequat per a cada situació.

DesCat garanteix als seus clients un servei de recollida eficient, ràpid i professional gràcies a un estructurat plantejament logístic. Segons les necessitats del client, es poden realitzar serveis d’urgència el mateix dia o en un termini màxim de 24 hores.

DesCat disposa de diversos tipus de camions per a la recollida dels materials, que, depenent del tipus de contenidor i també del sistema d’emmagatzematge de la ferralla i els metalls, podran ser:

  • Camions porta – contenidors (ganxo).
  • Camions porta – contenidors (cadenes).
  • Camions caixa, grua i pop amb iman.
  • Camions grua amb plataforma o caixa.
  • Camions tràiler.
  • Camions per transports especials tipus gòndola de peces de gran tonatge i volum.

DesCat no posa com a requeriment unes quantitats mínimes per a efectuar les retirades de ferralla.

Un detall important, pel que fa a la recollida de materials, és que DesCat disposa de camions amb bàscules certificades per pesar la ferralla i els metalls en el moment de la seva retirada.