Notícies

Renovació i millora de la senyalització de les plantes de DesCat

Senyalitzacioplantesdescat

DesCat ha incorporat aquest estiu una nova senyalització a les seves plantes per tal de reorganitzar les zones de treball i optimitzar al màxim l’espai dedicat a cada tasca.

Per fer-ho, s’han distribuït un total de 12 cartells metàl·lics per les diferents plantes que limiten l’activitat de cada zona, d’acord amb les indicacions del Departament de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals de DesCat.

Els nous cartells senyalitzen espais com: zona recepció i descàrrega de metalls, zona de compactació de metalls, zona de manteniment de maquinària i vehicles o zona de descàrrega de ferralla, entre d’altres.

En el cas de la planta de La Serreta, on es realitzen en els treballs especialitzats de destrucció de documentació confidencial, la nova senyalització s’ha distribuït en base al compliment de la norma UNE 15713:2010 que certifica la qualitat i confidencialitat dels treballs duts a terme per DesCat.

L’acció de senyalització de les plantes s’ha fet en el marc de la renovació de la imatge de DesCat, en què treballem per aconseguir que un espai ple de residus esdevingui net i organitzat, a més de potenciar la incorporació de la nova imatge corporativa de DesCat, deixant enrere l’antic logotip de Desferres Catalunya.

Actualment, s’està treballant en la renovació i millora de la senyalització de seguretat de les plantes, en què es preveu incorporar nova informació sobre seguretat, normativa de circulació a plantes i un pla d’emergències i evacuació d’acord amb la normativa vigent.