Notícies

Milions de tones de paper recuperat a Europa segueixen sense sortida

Estoc paper recuperat

El tancament de les fronteres a països asiàtics per a les importacions de residus ha deixat sense sortida gran part del paper i cartró recuperat que s’obté a les plantes de recuperació de la Unió Europea com DesCat.

El 2018, a Espanya es va passar d’exportar 671.474 tones a exportar-ne 348.899. Aquell mateix any, es van importar 988.968 tones de França, 219.232 de Portugal i 25.257 d’Estats Units. En conseqüència, els preus del mercat per a aquest material han caigut fins a uns nivells que no permeten ni tan sols cobrir els costos de recollida i condicionament dels materials. Per això, transportistes i gestors d’aquests materials podrien veure’s obligats en el futur a aplicar una taxa per a aquest tipus de residus.

Si aquesta situació persisteix, les empreses recuperadores corren el risc de col·lapsar, posant en perill els avenços que s’han assolit els darrers 20 anys, i dificultant el compliment dels objectius cada cop més ambiciosos de la Unió Europea.

Actualment, a Europa hi ha 6 milions de tones de paper i cartró recuperat per al seu reciclatge, amb els quals no se sap què fer. Es tracta de materials classificats i empaquetats que ja es podrien utilitzar com a matèria prima a les industries que fabriquen nous materials.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha llançat a consulta pública una Ordre Ministerial sobre la fi de la condició de residu del paper recuperat, però segons els recuperadors, per aconseguir implementar un model econòmic circular, abans cal simplificar la normativa i els tràmits burocràtics.

El 2018, a Espanya es van recuperar uns 4,5 milions de tones de paper i cartró. Prop d’un 20% d’aquesta quantitat provenia dels contenidors blaus i la recollida selectiva que utilitza la ciutadania. El 80% restant correspon als embalatges dels comerços, les grans superfícies de distribució, els punts nets o la pròpia indústria paperera.

No obstant, els nous hàbits de consum dels ciutadans com a conseqüència del comerç electrònic estan incrementant la generació de residus d’embalatges als domicilis particulars, fent que sigui més important la contribució ciutadana per separar correctament aquests materials.

DesCat instal·la detectors de radioactivitat d’última generació per seguir garantint la seguretat a Planta

radioactivitat

Aquest juliol a DesCat hem instal·lat detectors de radioactivitat de pòrtic en bàscula per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i el públic, així com per protegir el medi ambient dels possibles efectes nocius derivats.

Tot i els estrictes controls a què són sotmesos els materials radioactius, se n’ha constatat la presència esporàdica fora del sistema establert, principalment en els processos de recuperació de metalls.

Els sistemes de detecció que s’han instal·lat a la Planta d’Artés actuen de manera automàtica, mesurant la radiació de cada partida de materials fèrrics i no fèrrics que passen per bàscula. Quan es detecten nivells de radiació s’activen les alarmes, encara que aquests se situïn per sota de mínims permesos que, per tant, no haurien de resultar nocius per a la salut ni l’entorn.

Es tracta d’uns detectors molt sensibles i amb un sistema tecnològic dels més avançats en el mercat, que es complementen amb els equips manuals i analítics de precisió que DesCat ja utilitzava com a mesura de seguretat contra aquest tipus de materials, que ja eren capaços de detectar la radioactivitat durant els processos de recuperació de la ferralla. Amb els nous detectors fem un pas més, i aconseguim una major seguretat, aportant una garantia extra de qualitat del producte final obtingut.

En cas de que l’alarma del pòrtic detecti contingut radiològic en alguna de les partides de materials entrants a DesCat, s’activa el protocol específic que consisteix en una primera inspecció visual de la càrrega per a la detecció del material contaminat, l’aïllament preventiu del producte contaminat i el posterior enviament d’un informe tècnic al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) al que estem adherits, per tal que es facin càrrec de la gestió de la peça radioactiva.

Concretament, des del CSN s’ocupen de que el material radiològic localitzat fora del sistema establert de tractament per aquests residus arribi a ENRESA com a gestor autoritzat, garantint la màxima seguretat durant tot el procés d’emmagatzematge i transport previs a l’entrada a la planta especialitzada.

El material radiològic no només es troba en instal·lacions nuclears, on el material es manipula en quantitats importants, sinó que també està present en activitats sanitàries, industrials, agrícoles i científiques, en les que el material és a l’interior d’una càpsula d’acer inoxidable tancada hermèticament. Per altra banda, també es pot detectar radioactivitat en qualsevol eina o equip que hagi estat en contacte amb materials radioactius i s’hagi contaminat.

Pag. 1 de 2212345»1020...Last »