Notícies

Formació sobre l’Acord Europeu pel Transport d’ADR per carretera

Formacio Adr

DesCat ha acollit a la Delegació del Vallès aquest 10 de juny una formació de 4 hores sobre l’Acord Europeu pel Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR), impartida pel Conseller de Seguretat de l’empresa PREVENGRUP, Joan Grau.

La formació, que anava dirigida tant a personal d’oficines com a xofers i operaris de totes les delegacions de DesCat, ha constat d’una primera part en la que el Conseller de Seguretat ha explicat les obligacions i el procés de càrrega i embalatge dels residus, com identificar-los i etiquetar-los correctament, i ha donat instruccions sobre com actuar en cas d’accident.

Posteriorment, des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient de DesCat, s’ha proporcionat als treballadors informació actualitzada sobre els nous codis CER autoritzats a les nostres plantes, i la codificació dels RAEEs (residus d’aparells elèctris i electrònics) que les plantes poden admetre.

Formació en oxitall: tècnica i maneig d’equips

Formación oxicorte Rubí

Aquest dissabte s’ha impartit a la delegació de Rubí una formació especialitzada en la tècnica d’oxitall dirigida als operaris de totes les plantes de DesCat.

L’oxitall és una tècnica auxiliar a la soldadura que també serveix per tallar planxes, barres d’acer i d’altres elements fèrrics. Aquesta tècnica consisteix en escalfar l’acer a 900ºC mitjançant una flama produïda per l’acció de gasos combustibles com l’acetilè, el propà i l’hidrogen, amb oxigen. Posteriorment es talla el metall amb una corrent d’oxigen i s’eliminen els òxids de ferro produïts.

Pau D. Gris, formador de soldadura de Gros&Monserrat, ha explicat als operaris les principals característiques d’aquesta tècnica, quins són els factors de risc de dur-la a terme, i la normativa de seguretat relacionada.

La formació ha tingut una durada de cinc hores i ha comptat amb una vessant pràctica durant la qual els assistents han pogut realitzar el tall dels materials fèrrics amb els equips d’oxitall sota la supervisió del professor.

Pag. 1 de 1812345»10...Last »