Notícies

Milions de tones de paper recuperat a Europa segueixen sense sortida

Estoc paper recuperat

El tancament de les fronteres a països asiàtics per a les importacions de residus ha deixat sense sortida gran part del paper i cartró recuperat que s’obté a les plantes de recuperació de la Unió Europea com DesCat.

El 2018, a Espanya es va passar d’exportar 671.474 tones a exportar-ne 348.899. Aquell mateix any, es van importar 988.968 tones de França, 219.232 de Portugal i 25.257 d’Estats Units. En conseqüència, els preus del mercat per a aquest material han caigut fins a uns nivells que no permeten ni tan sols cobrir els costos de recollida i condicionament dels materials. Per això, transportistes i gestors d’aquests materials podrien veure’s obligats en el futur a aplicar una taxa per a aquest tipus de residus.

Si aquesta situació persisteix, les empreses recuperadores corren el risc de col·lapsar, posant en perill els avenços que s’han assolit els darrers 20 anys, i dificultant el compliment dels objectius cada cop més ambiciosos de la Unió Europea.

Actualment, a Europa hi ha 6 milions de tones de paper i cartró recuperat per al seu reciclatge, amb els quals no se sap què fer. Es tracta de materials classificats i empaquetats que ja es podrien utilitzar com a matèria prima a les industries que fabriquen nous materials.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha llançat a consulta pública una Ordre Ministerial sobre la fi de la condició de residu del paper recuperat, però segons els recuperadors, per aconseguir implementar un model econòmic circular, abans cal simplificar la normativa i els tràmits burocràtics.

El 2018, a Espanya es van recuperar uns 4,5 milions de tones de paper i cartró. Prop d’un 20% d’aquesta quantitat provenia dels contenidors blaus i la recollida selectiva que utilitza la ciutadania. El 80% restant correspon als embalatges dels comerços, les grans superfícies de distribució, els punts nets o la pròpia indústria paperera.

No obstant, els nous hàbits de consum dels ciutadans com a conseqüència del comerç electrònic estan incrementant la generació de residus d’embalatges als domicilis particulars, fent que sigui més important la contribució ciutadana per separar correctament aquests materials.