Alumini

L’alumini es pot classificar en diferents categories, segons la seva aleació de materials i procedència:

 • Litografia
 • Retall
 • Perfil
 • Carter
 • Catxarro-Pote
 • Encenalls (virutes)
 • Radiadors
 • Persianes
 • Cable amb PVC (negre o vermell)
 • Fil d’alumini
 • Llantes
 • Zamac
 • Tares