Compra de Ferralla i Metalls

L’activitat principal de DesCat és el reciclatge, la recuperació i valoració de ferralla i metalls.

La compravenda, les importacions i exportacions d’aquest tipus de materials formen part també de l’activitat diària de l’empresa.

Totes les plantes de reciclatge de ferralla i metalls de DesCat, tenen com a principal objectiu beneficiar al medi ambient i donar servei a empreses i industries de qualsevol sector, administracions públiques i clients autònoms o particulars.

Materials Fèrrics

Els materials fèrrics DesCat els classifica amb diferents  qualitats per aconseguir la màxima valoració.

Les seves principals qualitats són:

  • Xapatge
  • Ferralla Nº1
  • Ferralla Nº2
  • Demolició industrial
  • Ferralla Oa
  • Bigues
  • Ferro Colat
  • Retall d’estampació
  • Oxitall
  • Troquelin

Materials No Fèrrics

Els materials no fèrrics DesCat els classifica amb diferents  qualitats per aconseguir la màxima valoració.

Les qualitats principals són:

Coneix especificacions detallades sobre els Materials No Ferrics, fent clic a cadascun dels enllaços