Archives

Monthly Archive for: ‘febrer, 2020’

Nou equip mòbil per a la destrucció de materials

Maquina HAAS trituradora de material per destruir

DesCat ha adquirit un nou equip de destrucció marca HAAS, model HDWV. Es tracta d’un pretriturador de doble eix amb motor Scania 450cv XT, un vòlid,  amb una àmplia àrea d’alimentació que li permet treballar amb gran quantitat de materials.


Amb aquest nou equip Descat pot oferir als seus clients i proveïdors, així com a la resta de les empreses del Grup, el servei de trituració de materials rígids o semi rígids que requereixen una destrucció certificada. Això inclou materials fora de normativa (requisats en duanes o per la policia, falsificacions, etc), productes obsolets, productes no aptes per al consum o amb defectes en el procés de fabricació,;uniformes i equipaments d’organismes oficials, etc.

La nova HAAS permet destruir materials com fusta, tèxtil, cuirs, pell, plàstic, etc., i destaca per la seva amplitud, el fàcil accés per al seu manteniment i el àgil transport amb camió 4 eixos.  A més, s’ha millorat la protecció contra el soroll, reduït el consum i augmentat la producció.

Per tal de garantir als nostres clients la correcta destrucció de la totalitat del material confiat, DesCatdisposa d’un equip tècnic especialitzat que s’encarrega de la realització dels treballs seguint un rigorós protocol marcat per l’empresa, que inclou, en cas que el client ho sol·liciti, la presa de fotografies i vídeos de tot el procés, els quals s’adjuntaran a l’informe i el certificat final de destrucció emesos per DesCat.

En tractar-se d’un equip mòbil, podem dur a terme els treballs de destrucció tant a les nostres plantes del Bages, Osona i el Vallès, com a les instal·lacions del client o la ubicació del material a destruir.

En cas de que el client requereixi un servei de transport del material des de l’origen fins a una de les nostres plantes, ens coordinem amb l’empresa del Grup, Vilà Vila Serveis ambientals, per tal d’assegurar el correcte condicionament dels productes en contenidors amb tapes i cadenats, i un transport segur amb vehicles autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, i amb sistemes de seguretat integrats. D’aquesta manera, tenim les garanties necessàries per incloure en el certificat de destrucció una extensió pel que fa al seu transport fins a planta.

Un cop finalitzats els treballs, des de DesCat ens assegurem de la correcta gestió dels residus resultants del procés de trituració, ja sigui com a gestors finals o com a intermediaris.

L’adquisició d’aquest nou equip amplia el ventall de serveis i recursos per a la destrucció de materials que DesCat ofereix als seus clients, com és el cas de la destrucció d’informació confidencial en qualsevol tipus de suport, o la destrucció de materials voluminosos amb roll packer.