Archives

Monthly Archive for: ‘juliol, 2019’

DesCat instal·la detectors de radioactivitat d’última generació per seguir garantint la seguretat a Planta

radioactivitat

Aquest juliol a DesCat hem instal·lat detectors de radioactivitat de pòrtic en bàscula per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i el públic, així com per protegir el medi ambient dels possibles efectes nocius derivats.

Tot i els estrictes controls a què són sotmesos els materials radioactius, se n’ha constatat la presència esporàdica fora del sistema establert, principalment en els processos de recuperació de metalls.

Els sistemes de detecció que s’han instal·lat a la Planta d’Artés actuen de manera automàtica, mesurant la radiació de cada partida de materials fèrrics i no fèrrics que passen per bàscula. Quan es detecten nivells de radiació s’activen les alarmes, encara que aquests se situïn per sota de mínims permesos que, per tant, no haurien de resultar nocius per a la salut ni l’entorn.

Es tracta d’uns detectors molt sensibles i amb un sistema tecnològic dels més avançats en el mercat, que es complementen amb els equips manuals i analítics de precisió que DesCat ja utilitzava com a mesura de seguretat contra aquest tipus de materials, que ja eren capaços de detectar la radioactivitat durant els processos de recuperació de la ferralla. Amb els nous detectors fem un pas més, i aconseguim una major seguretat, aportant una garantia extra de qualitat del producte final obtingut.

En cas de que l’alarma del pòrtic detecti contingut radiològic en alguna de les partides de materials entrants a DesCat, s’activa el protocol específic que consisteix en una primera inspecció visual de la càrrega per a la detecció del material contaminat, l’aïllament preventiu del producte contaminat i el posterior enviament d’un informe tècnic al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) al que estem adherits, per tal que es facin càrrec de la gestió de la peça radioactiva.

Concretament, des del CSN s’ocupen de que el material radiològic localitzat fora del sistema establert de tractament per aquests residus arribi a ENRESA com a gestor autoritzat, garantint la màxima seguretat durant tot el procés d’emmagatzematge i transport previs a l’entrada a la planta especialitzada.

El material radiològic no només es troba en instal·lacions nuclears, on el material es manipula en quantitats importants, sinó que també està present en activitats sanitàries, industrials, agrícoles i científiques, en les que el material és a l’interior d’una càpsula d’acer inoxidable tancada hermèticament. Per altra banda, també es pot detectar radioactivitat en qualsevol eina o equip que hagi estat en contacte amb materials radioactius i s’hagi contaminat.