Archives

Monthly Archive for: ‘març, 2019’

DesCat, recuperador homologat d’Ecoembes per a materials no plàstics

Homologació Ecoembes DesCat

DesCat ha estat certificat com a recuperador homologat d’Ecoembes per a materials no plàstics, després d’haver passat el procés d’auditoria que verifica el procediment que duem a terme a la nostra planta d’Artés per a la recuperació d’acer, alumini, paper i cartró, i cartró de begudes i aliments.

La homologació d’Ecoembes, el principal Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de l’Estat, està auditada sota les normes ISO 9001 i ISO 14001. Per a l’obtenció d’aquesta certificació cal superar una auditoria a través d’una empresa especialitzada externa, al llarg de la qual es contemplen diversos aspectes de l’activitat industrial i es verifiquen procediments del tipus tècnic, ambiental, econòmic i administratiu.

Superada l’auditoria, DesCat (Desferres Catalunya S.L.) ha passat a formar part del Llistat de Recuperadors / Recicladors Homologats d’Ecoembes amb una vigència de dos anys, i podrà participar en les adjudicacions dels materials que Ecoembes recupera.