Archives

Monthly Archive for: ‘novembre, 2018’

Formacions en Pla d’Emergència a les Plantes de Descat

Formacio Pla Emergencies

Les darreres setmanes s’ha realitzat una formació teòrica sobre els Plans d’Emergència a les Plantes de DesCat, a càrrec d’un tècnic de prevenció especialitzat de MB Prevent, per tal d’aportar els coneixements necessaris al personal i garantir així la màxima seguretat de totes les persones presents a les nostres instal·lacions durant una possible situació d’emergència.

La formació, que s’ha realitzat en diverses jornades a les diferents Plantes de DesCat, anava dirigida a tot aquell personal que té assignat un càrrec en l’organigrama del Pla d’Emergència de cada Planta, tals com Caps d’emergència, Caps i equips d’Invervenció, Equips d’Evacuació, Equips de Primers Auxilis i suplents.

Gràcies als nous coneixements impartits, el personal de DesCat és capaç d’identificar i analitzar una emergència, el seu origen i la seva gravetat, per tal d’aplicar els procediments d’actuació més adequats a seguir davant cada situació de risc.