Archives

Monthly Archive for: ‘Març, 2017’

Formació en oxitall: tècnica i maneig d’equips

Formación oxicorte Rubí

Aquest dissabte s’ha impartit a la delegació de Rubí una formació especialitzada en la tècnica d’oxitall dirigida als operaris de totes les plantes de DesCat.

L’oxitall és una tècnica auxiliar a la soldadura que també serveix per tallar planxes, barres d’acer i d’altres elements fèrrics. Aquesta tècnica consisteix en escalfar l’acer a 900ºC mitjançant una flama produïda per l’acció de gasos combustibles com l’acetilè, el propà i l’hidrogen, amb oxigen. Posteriorment es talla el metall amb una corrent d’oxigen i s’eliminen els òxids de ferro produïts.

Pau D. Gris, formador de soldadura de Gros&Monserrat, ha explicat als operaris les principals característiques d’aquesta tècnica, quins són els factors de risc de dur-la a terme, i la normativa de seguretat relacionada.

La formació ha tingut una durada de cinc hores i ha comptat amb una vessant pràctica durant la qual els assistents han pogut realitzar el tall dels materials fèrrics amb els equips d’oxitall sota la supervisió del professor.